Меню
Your Cart

Как да поръчам


1. За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следните процедури:


-      Извършване на регистрация / създаване на Потребителски профил и извършване на поръчка. Информацията и историята се запазват.

При регистриране на потребителски профил в  сайта - Потребителят следва да попълни отбелязаните със звезда полета от формата за регистрация на нов Потребителски профил. С него ще получи възможност да извършва по-лесно валидни заявки за закупуване на предлаганите в On Trade.bg стоки, както и редица предимства като съхраняване на данни за доставката, удобен преглед на историята на минали поръчки, техния статус и съдържание. При регистрацията, с отбелязване в полето : "Прочел съм и съм съгласен с условията в страница Декларация за поверителност"  Потребителят  декларира, че е запознат с настоящата “Декларация за поверителност”, приема я, съгласен е с нейното съдържание.

-      Влизане в системата и поръчка без регистрация. В този случай не се записва и пази информацията на Потребителя.

При поръчка без регистрация Потребителят следва да попълни данни за клиента:

- Име, фамилия;

- Ел.поща телефон 

И данни за доставката:

- Област, населено място, пощенски код и адрес


2. Следващата стъпка е избор на метод на плащане:

При доставка 

С банков превод 

При избор на втората опция Потребителят следва да преведе сумата за поръчката по с-ка: IBAN: BG05FINV91501017298594

BIC: FINV9150

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

ОНТРЕЙД 9 ЕООД

Поръчката  ще бъде изпратена само при получено плащане.

Цената за доставка не е включена в сумата на поръчката и се калкулира допълнително по тарифата на куриерската фирма.


3. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на  отбелязването при завършване на всяка една поръчка на отметката „Прочел съм и съм съгласен с Общи условия” и „Прочел съм и съм съгласен с Декларацията за поверителност“ и натискане на бутон „Потвърди” при завършване на всяка една поръчка.

С отбелязване в полето : “Съгласен съм с Общите условия” Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите “Общи условия”, приема ги, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

С отбелязване в полето : "Прочел съм и съм съгласен с условията в страница Декларация за поверителност"  Потребителят  декларира, че е запознат с настоящата “ Декларация за поверителност”, приема я, съгласен е с нейното съдържание.

4. Доставчикът потвърждава извършената поръчка, чрез осъществяване на контакт от негов служител с Потребителя на посочения от последния актуален телефон.

5. При извършване на регистрацията/поръчката Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

6. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Потребителя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Потребителят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

7. Потребителите  използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

8. Страна по договора с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в Потребителския профил на Ползвателя, а в случай че не е използван такъв – това са данните попълвани при всяка една отделна поръчка.

9. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителски профил на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването ѝ от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

10. В случай че Потребителят няма регистриран Потребителски профил или не е използвал съществуващ Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на  отбелязването при завършване на всяка една поръчка на отметката „Прочел съм и съм съгласен с Общи условия” , „Прочел съм и съм съгласен с Декларацията за поверителност“ и натискане на бутон „Потвърди” при завършване на всяка една поръчка.

12. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.